Hitarika ny Mpampianatra amin’ny Fampianarana ao amin’ny Filipiana — Kilasy Fahefatra

Ny fitarihan ny mpampianatra dia natao mba ho fanampiana ny mpampianatra ny teny malagasy any amin’ny Kilasy Fahefatra